Saturday, May 4, 2024

Bürokraatia jäävuse seadus (alkoholiregister peab kaduma)

Näide sellest, kuidas turumoonutus ei taha kaduda, sest bürokraatia on tugevam kui terve mõistus.

Probleem: Eestis pole võimalik kätte saada eesti tootjate tooteid.

Lahendus: turumoonutus ebatõhusa kontroll-mehhanismi näol tuleb kaotada

Kõlab jaburalt? Kõlab! Kohe räägin lähemalt

Eesti õlletootjaid hinnatakse maailmas kõrgelt. Nn craft-õllede maailmas (andestage selle anglitsismi eest) kõlab "Eesti" umbes sama vingelt nagu moemaailmas "Milaano"! Umbes sama vingelt nagu IT/kübermaailmas, kus paljud peavad vajalikuks targa näoga noogutada, kui järjekordsel konverentsil kuvatakse ekraanile sõna "Estonia"

Päriselt ka - osad meiemaised pruulikojad on ülikõrgelt hinnatud muu maailma sama valdkonna tegelaste poolt ning nendega tehakse väga meelsasti ühispruule. Paraku need enamasti ei leia aga teed Eesti poelettidele, sest et ... bürokraatia! Täpsemalt alkoholiregister, millesse tuleks kanda iga Eestis toodetud ja/või maaletoodud alkohoolne jook. Pisikeste partiide ja piiratud turu tingimustes pole see aga küünlaid vääriv jahmerdamine ning seetõttu lüüakse enamasti käega.

Segastel 1990'tel loodud alkoholiregister oli algselt isegi mõtestatud katse korrastada seda turusegmenti, kus vohas salakaubandus, eelkõige idast sisse toodud salaviina mõttes. Kuid see kohmakas ning formaalne ning sisuliselt kasutu masinavärk muutus järjest vähem mõtestatuks, nii et peale piiiikkkkiii jauramisi jõuti sinnamaale, et 2017.a tunnistati avalikult vajadust see likvideerida. Kellel lähem huvi, loeb lähemalt siit või nt 2018.a vahekokkuvõtet siit.

Ja siin me oleme, aastas 2024 ning alkoregister toimib ikkagi. Nagu kasutu ja kohmakas kratt, kes kunagi läbimõtlematult loodi ning mis siiani krägisedes ressursse neelab.

Lahendus: alkoholiregister tuleb kaotada. Aga selle teel on kaks takistust: a) peale naeruäärseid "rahvatervise*" kampaaniaid ja b) järjest süveneva riigipoolse sekkumise/kontrolli/keelumehhanismide õhustikus** ei leidu piisavate munadega poliitkuid, kes vastava seaduseelnõu Riigikogust läbi tahaks viia.

Kokkuvõtteks: järgmistel parlamendivalimistel tuleb hääletada selle tegelase poolt, kellel jätkub julgust lubada tagasiliikumist vabaturumajanduse poole, seda konkreetses alkoholiregistri kaotamise mõttes.
---

* Rahvatervis on sügavalt õigustühine mõiste, kuna ei ole olemas sellist juriidilist subjekti nagu rahvas, kellel oleks olemas oma tervis. See on vaid õõnes-paatoslik väljend, mille kasutamine peaks jätmamulje "riigimehelikkusest" ning isakese-tüüpi hoolitsusest lollivõitu rahva eest.

** Igasugune riiklik sekkumine majandusse, olgu siis maksude vms regulatsioonidenäol on turumoonutus, mida tuleb taluda mõistlikkuse piirini. Bürokraatia jäävuse seaduspära kohaselt kasvab igasugune taoline kontrollmehhanism kuni toitepinnase ehk majanduse lämbumiseni, kui teda hoolsa aednikuna ei piirata ja kärbita.

No comments:

Post a Comment