Saturday, February 7, 2015

Gambrinuse ülevaade väiketootjate õlleturust

Gambrinus üritas küsitluse abil kaardistada Eesti kiireltarenevat väikepruulijate maailma ja asjasthuvitatud tarbijate arvamust asjast. Selleks sai 2015.a jaanuaris Gambrinuse õllepäeviku kaudu läbi viidud e-küsitlus.

Uuritud sai kolme sihtgruppi – juba turul olevad väikepruulikojad, peatselt turule tulemist planeerijad ja nö lai ring. Ülevaate autor on teadlik, et mõni tegija jäi kajastamata ... kuid osalemine oli vabatahtlik nagu ka uurimuse koostamine. Mõningase moonutusena peegeldusid uurimuses ka need õlled, kes tegelikult alles 2015.a alguses turule tulid, kuid see ei muuda üldpilti.

Peamine üldistus, mida saab teha – väikepruulitud õllede turu (et mitte öelda fännide) lemmikuks on kujunenud need, kes julgevad rabavalt eristuda ja üllatada, suudavad pakkuda piisavalt laia valikut et meelde jääda ning ei ürita konkureerida suurtootjatega, pakkudes lihtsaid joogiõllesid. Viimaste jaoks on olemas oma kindel nišš, kuid siis peab ka hinnaklass olema sootuks teine.

Kõik küsimustele antud vastused on lisades tsenseerimata ja toimetamata kujul :). Gambrinuse enda üldistused nende vastuste põhjal on mõistagi subjektiivsed. Kuid igatahes tänan kõik osalejaid!


----------
Uurimuse tekst saadaval *.pdf failina siit.


No comments:

Post a Comment