Monday, March 11, 2024

Ülevaade Eesti väikestest pruulikodadest (seisuga 2024.a märts 11)

Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et alguses tuli idee panna kirja need kojad, kes oma õlledega, aga ka mõdude ja siidritega on üle Gambrinuse õllepoe lettide käinud. Kuid siis selgus, et nö tõe ja õiguse huvides oleks mõistlik kirja panna kõik väikekojad, kes praeguseks hetkeks teada on.

Tabelisse sattusid kõik need tegijad, kes on oma (või siis "oma") jookidega ametlikult turul olnud - st kelle/mille kohta leidus Alkoholiregistris märge. Miks kirjutasin eraldi "oma" jookide kohta - kirja läksid mõistagi ka mustlasena tegutsejad (st need, kellel oma koda pole ja toodavad mujal) kui ka tellimusõllede oma nime all turundajad.

Mõistagi ei pretendeeri see tulemus absoluutsele tõele, vabalt võib olla et õllerevolutsiooni algusaegadel ja enne alkoholiregistri loomist oli turu veel tegijaid. Või siis jäi keegi lihtsalt kahe silma vahele. Või siis veel keegi/miski/üleüldse (nt kindlasti on lademes siidritootjaid, kes on aga ka minu fookusest enamasti väljas). Palun kergemat karistust ja olen vajadusel / mõistlikul põhjendusel valmis ka hiljem muudatusi sisse viima tabelisse

Igatahes on esimeses tabelis ära toodud 107 tootjanime alfabeetilises reastuses, teises aktiivsuse alusel. "Jah" tähistab teadaolevat tegutsemist, "ei" siis mõistagi mittetegutsemist ja "?" teadmata staatust.

Kui kellelgi on sisulisi pretensioone, siis kirjutage tartugambrinus@gmail.com. Täpselt samamoodi, kui miskipärast peaks olema vaja saada lähtetabelit

Igatahes tänab vana Gambrinus kõik, kes tabeli koostamisel-täiendamisel sisulist abi osutasid. Esmaversioonis, millesse sattusid need kojad, kes Gambrinuse poe letist saadaval on olnud, sai kirja 76 tegijat. Praegu nähaolevas kolmandas, mitmete heade ja sisuliste abiliste poolt täiendatud versioonis on neid 107. Arvesse läksid need tootjanimed, kes on ametlikult (st alkoregistrile teadaolevalt) oma nime alt tooteid (eelkõige õlut, aga ka siidrit ja mõdu) turundanud.

Kindlasti ei pretendeeri see absoluutsele tõele ega täpsusele, kirja läksid need nimekujud, mis parasjagu käepäraseks / arusaadavaks osutusid. Kirjapandud ajalugu on alati erinenud päriselu sündmustest.

Vana Gambrinus tänab kõik abi eest! Kordan siin varemgi öeldud mõtet - õllerevolutsiooni leegitsev õhinapõhine tippaeg on küll möödas, kuid seda džinni juba pudelisse tagasi ei topi. Antud juhul siis džinni nimega õlu :)

No comments:

Post a Comment